Kdy zpozornět a kontakt na centrum

Pacienti s Gaucherovou chorobou často zmiňují vlastní zkušenost, kdy několik let docházeli k různým specialistům (hematolog, gastroenterolog, pediatr, revmatolog, neurolog). Jejich cesta k diagnóze byla dlouhá právě pro různou kombinaci příznaků a jejich rozdílnou intenzitu. Je důležité včas odhalit tuto nemoc a případně zahájit léčbu tak, aby se změny na orgánech a kostech daly léčbou ještě ovlivnit.

Pokud máte pocit, že se u Vás nebo u člena Vaší rodiny projevuje jeden nebo více symptomů Gaucherovy choroby, nebo máte-li k tomuto onemocnění otázky, nebo pokud byl někdo z Vaší širší rodiny diagnostikován s Gaucherovou chorobou, kontaktuje svého ošetřujícího lékaře, nebo Národní centrum pro léčbu Gaucherovy choroby.

Vyšší opatrnosti je také potřeba věnovat u již diagnostikovaných pacientů s Gaucherovou chorobou na výskyt jiných onemocnění. U pacientů s Gaucherovou chorobou byl pozorován častější výskyt nádorového onemocnění a zhoubného onemocnění krve. Také bylo u těchto pacientů pozorováno větší riziko výskytu Parkinsonovy choroby a to nejenom u pacientů s Gaucherovou chorobou, ale také u nositelů tohoto onemocnění.

Kontakt na centrum: